Lambda sonda - k čemu slouží a proč je důležitá její správná funkce

Lambda sonda je součástí výfukové soustavy a má významný vliv nejen na emise škodlivin, ale také na spotřebu paliva. Jako čidlo je vystavena prudkým tepelným, mechanickým a chemickým nárazům a dochází také k jejímu opotřebení. Z tohoto důvodu doporučují odborníci nechat si prověřit účinnost lambda sondy po ujetí každých 30 000 Km.

 

Elektronické čidlo nazývané "lambda sonda" je umísťováno ve výfukovém potrubí co možná nejblíže motoru. Za lambda sondu je vřazován do výfukového potrubí katalyzátor, který snižuje obsah škodlivin ve výfukových plynech. Správný poměr by měl být roven 1, v případě hodnot nižších nebo vyšších nepracuje lambda sonda správně.

Má-li soustava zabezpečit tvorbu směsi s přepokládaným složením, je žádoucí, aby řídící jednotka dostávala informaci o výsledku regulace a případně prováděla potřebnou korekci množství vstřikovaného paliva. Tuto informaci lze získat pouze z výfukových plynů, podle množství zbytkového kyslíku. Jako snímače se používá tzv. lambda sondy.

 

Pravidelná kontrola lambda sondy má ekonomický a ekologický smysl. Nefunkční sonda může prudce zvýšit nejen úroveň škodlivých emisí, ale též spotřebu paliva až o 30%. Nesprávná směs může také poškodit a dokonce i zničit katalyzátor.

 

Za normálních podmínek lambda sonda poskytuje přesné údaje při proběhu 50 000 až 80 000 Km i při velké zátěži. Vyhřívané sondy dosahují životnosti 100 000 až 160 000 Km. Avšak životnost lambda sondy mohou významně zkrátit nepříznivé okolnosti. Znečištěný či olovnatý benzín mohou způsobit až její zničení. Navíc olej nebo voda, které mohou vniknout do spalovacího prostoru a poté do výfukového traktu při případném poškození těsnění, rovněž urychlují opotřebení sondy.

Máte dotazy?

Rychlý kontakt

V Lípách 375
290 01 Sokoleč
Telefon
+420 777 133 911
E-mail
info@autolysa.cz